Terug naar overzicht

Update

maandag, 18 mei 2020 - 15:03:04

Aanvulling

Aan alle leden en toekomstige leden.
Op deze site staan op dit moment nog oude Statuten en Huishoudelijk Reglement. Als bestuur zijn we druk bezig met het een en ander aan te passen maar door het Corona virus is alles doorgeschoven tot het moment dat bij elkaar komen weer mogelijk is.
De contributie is inmiddels al wel gewijzigd t.w. naar € 35.00 per jaar, dit is besloten in de Algemene Leden Vergadering van 2019.
Zodra meer bekend is melden we dit zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet namens het bestuur

Ad Brokken (secretaris - ledenadministratie)

Tags:

© 2022 - webdesign: Stephen Tuasuun | Website onderhoud: RLoupatty22