Terug naar overzicht

Algemene Ledenvergadering 2022

maandag, 26 september 2022 - 15:12:51 - Laatste bewerking: maandag, 26 september 2022 - 15:15:47

Uitnodiging + agenda

Aan alle leden van de Perkumpulan Persatuan Anak-Anak Beinusa

Amsterdam, 23-09-2022

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 2022
Kenmerk: 2022/10/ALV/ys

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de PPAAB welke zal worden gehouden op 8 oktober 2022.

Het is van groot belang dat u deze vergadering bijwoont aangezien wij de gewijzigde statuten aan u gaan voorleggen. Deze wijzigingen zijn tijdens de laatste Bijzondere Ledenvergadering op 4 juni jl., al samen met u gemaakt. Een concept versie is door de notaris aangemaakt, rest ons, samen met onze leden het af te ronden middels een goedkeuring die vereist is voor de vervolgstappen naar de formalisering bij de Kamer van Koophandel.

Wij verzoeken u om zich aan te melden i.v.m. de catering. Aanmelden kan d.m.v. een mail te sturen aan ppaabtuhaha@gmail.com of telefonisch/schriftelijk aan het secretariaat (secretaris Yvette Supusepa)
06-28163918/C. Troostplein 15hs, 1072 SH Amsterdam.

Bij deze jaarvergadering zullen we zoals van oudsher een lelang houden. Wij vragen de leden vriendelijk om spullen, e.d. mee te nemen voor de lelang.

Locatie: Cultuurhuis Pater Dekker
Lorentzstraat 20
6961 XL Eerbeek

Inloop vanaf: 09.30 uur
Aanvang vergadering 10.30 uur

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen en uitgaande post
5. Verslag ALV 2021 te Houten
6. Financiën (verenigingsjaar 2020 en 2021)
Verslag kascommissie / nieuwe kascommissieleden

Pauze/lunch/lelang

7. Wijzigingen statuten
8. Wijziging huishoudelijk reglement
9. 70-jaar bestaan PPAAB in 2023
10. Rondvraag
11. Dankwoord - Sluiting

Graag tot ziens op zaterdag 8 oktober te Eerbeek.

Namens het bestuur PPAAB

Julianus Loupatty       Yvette Supusepa
Voorzitter                    1e Secretaris


Tags:

© 2023 - zoekmachine optimalisatie: s2soon | Website onderhoud: RLoupatty22