Kumpulan

De Perkumpulan Persatuan Anak Anak Beinusa is een vereniging die zich inzet voor Tuhahanezen in Nederland en het dorp Tuhaha op de Molukken.

Doelstellingen


De vereniging heeft een aantal doelstellingen opgesteld.
De kumpulan:
• wil de binding tussen personen of families afkomstig uit de negorij Beinusa (Tuhaha) in Nederland en zij die door huwelijk of op de één of ander manier verwant zijn met Beinusa bevorderen.
• stelt kapitaal ter beschikking om: 

- de negorij te ondersteunen in de ruimste zin van het woord;
- 
steun te bieden aan leden, wanneer zij getroffen zijn door leed;
• zorgt voor bekendmaking van de cultuur en geschiedenis van Tuhaha.

Naast deze doelstellingen houdt de kumpulan ook contact met de pela's in Nederland.

Organisatiestructuur

De vereniging bestaat uit een bestuur, een werkgroep en haar leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

© 2024 - webdesign: grafisch webdesigner | Website onderhoud: RLoupatty22